Rutkowski Marek

Rutkowski MarekKomenda Miejska Policji w Koszalinie poszukuje na podstwie zarządzenia Sądu Rejonowego w Koszalinie:

 

Rutkowski Marek

s. Herberta, Bronisławy

ur. 22.04.1971 r. w Koszalinie

 

Poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

 

Osoby które znają miejsce pobytu mężczyzny przedstawionego na fotografii proszone są o kontakt z KMP w Koszalinie lub z najbliższą jednostką Policji.