Kamil Sikora

Sikora KamilKomenda Miejska Policji w Koszalinie poszukuje:

Kamil Sikora

s. Tadeusz, Jolanta zd. Machowicz

ur. 30.05.1991 r. w Koszalinie

 

Poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. za popenienie czynu z art. 158 kk

 

Osoby które znają miejsce pobytu mężczyzny przedstawionego na fotografii proszone są o kontakt z KMP w Koszalinie lub z najbliższą jednostką Policji.